• مجموعه آزمایشگاههای نشاط
  نشاط - پیشرو در ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی
  Image 1
  دریافت جواب
  از طریق اپلیکیشن
  Image 2
  دریافت جواب
  از طریق پیامک
  Image 3
  دریافت جواب
  از طریق سایت
  Image 4
  مشاهده
  ویدئو های آموزشی
  Image 5
  Image 6
  شبکه های مجازی
  آزمایشگاه
  تجهیزات آزمایشگاهی
 • Image 1
  آزمایشگاه ارس
  آزمایشگاه دکتر نشاط
 • تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه دکتر نشاط
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  از تجهیزات آزمایشگاه دیدن فرمائید
  Image 5
  Image 6
  Image 7
  Image 10

مجموعه آزمایشگاههای نشاط

نظم، شکوفایی، اطمینان

آزمایشگاه دکتر نشاط

آدرس:شیراز خیابان زند

حد فاصل بیمارستان شهید فقیهی و هتل پارس ابتدای کوچه شهید عباییان طبقه دوم ساختمان سینا

آزمایشگاه اَرَس

آدرس:شیراز، خیابان مشیر فاطمی خیابان هدایت، 50 متر بعد از پارکینگ هدایت

خدمات ما

بیمه های همکار